„Gry i zabawy ortograficzne w edukacji wczesnoszkolnej”

       Autorką innowacji pedagogicznej „Gry i zabawy ortograficzne w edukacji wczesnoszkolnej” jest p. Jolanta Dyngus nauczycielka dyplomowana, mająca wieloletni staż pracy z dziećmi w klasach młodszych.

       Innowacja wdrażana będzie w Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łowiczu w klasie I od 1.09.2012 r. i realizowana w trzyletnim cyklu edukacyjnym w latach 2012/2015. Oparta jest na Programie edukacji wczesnoszkolnej. Klasy 1-3. „Razem w szkole”. Wyd. WSiP i obowiązującej podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych dla I etapu edukacyjnego. Innowacja obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne w klasach 1-3 z zakresu kształcenia zintegrowanego i adresowana jest do wszystkich uczniów w zespole klasowym. Działania objęte innowacją zostaną wplecione w proces dydaktyczny, będą stanowić jego wsparcie i wzbogacą go o różnorodne gry i zabawy ortograficzne.

        Opanowanie zasad polskiej pisowni nie jest dla dzieci łatwym zadaniem. Praca ta wymaga wiele trudu i wysiłku zarówno ze strony ucznia, jak i nauczyciela. Nie zawsze też przynosi oczekiwane rezultaty. Gry i zabawy dydaktyczne stanowią skuteczną metodę stymulowania poznawczej i społeczno – emocjonalnej aktywności dzieci w okresie wczesnoszkolnym. Pełnią one również funkcję terapeutyczną, zwłaszcza w odniesieniu do dzieci, u których stwierdza się deficyty rozwojowe. Atrakcyjne środki dydaktyczne tj. wierszyki, zagadki, rebusy, pomysłowo zilustrowane ortogramy dostarczą dziecku wielu bodźców. Będą sprzyjały wyrabianiu nawyku bezbłędnego pisania, a jednocześnie wpłyną na wzrost koncentracji uwagi i aktywności oraz rozwój myślenia, spostrzegawczości, pamięci i wyobraźni uczniów.